Krovna licenca

ZAŠTO NAM JE POTREBNA LICENCA?

Filmovi su odavno odlična zabava, način edukacije i izvor inspiracije. Ono što se možda ne uzima u obzir jeste da su filmovi, TV programi i drugi sadržaji – kada se kupuju, iznajmljuju, pozajmljuju, strimuju ili gledaju putem emitovanja prenosa – namenjeni samo za ličnu, privatnu upotrebu. Što je još važnije, potrebna im je Licenca kada se prikazuju javno.

Porast broja kućnih video-kaseta napravio je preokret u načinu na koji ljudi gledaju filmove i stvorio potrebu za zaštitom autorskih prava. Danas, Zakon o autorskim i srodnim pravima Srbije daje smernice i za kreativnu zajednicu i za gledaoce.

Nepoštovanje srpskog Zakona o autorskim i srodnim pravima smatra se kršenjem zakona i povlači za sobom ozbiljne kazne i pravo na naknadu štete od počinioca i bilo koje treće strane koja je doprinela činjenju ovog dela.

MCF Megacom Film d.o.o. ovlašćeni je agent MPLC-a. Njihova misija je da što bolje edukuju javnost o potrebi poštovanja autorskih i srodnih prava kada se filmovi, TV programi i drugi sadržaji javno prikazuju.

JEDNOSTAVNO REŠENJE

Krovna licenca MPLC -a od 1986. godine pruža klijentima i nosiocima prava jednostavno rešenje za javno gledanje filmova, TV programa i drugih audio-vizuelnih sadržaja. Ona pokriva više od 1.000 nosilaca prava globalno i prisutna je u više od četrdeset zemalja širom sveta.

BLAGODETI

• Prava javnog prikazivanja mnogih nosilaca prava.
• Uživanje u neograničenim prikazivanjima bez ikakvih zahteva za izveštavanje.
• Jedna pristupačna, godišnja naknada za Licencu zasnovana na načina upotrebe prava.

SMERNICE

• Prikazivanja moraju biti besplatna.
• Promocija mora biti u skladu sa smernicama MPLC-a.
• Nosioci prava se razlikuju u zavisnosti od namene za upotrebu.

SAGLASNOST

• Obratite nam se za cenu naknade za Licencu i listu vlasnika prava.
• Popunite i podnesite prijavu za MPLC Krovnu licencu.
• Potvrda o Licenci biće vam izdata po prijemu popunjene prijave.
• Prikazujte filmove, TV programe i druge audio-vizuelne sadržaje uz sigurnost da su u skladu sa autorskim i srodnim pravima.